Sverige

Få kvinnor bland professorerna

Den sneda könsfördelningen bland landets professorer håller i sig.

Förra året var 80 procent av professorerna män, det visar ny statistik från Högskoleverket och Statistiska Centralbyrån.

Andelen kvinnliga professorer har bara ökat med knappt en procentenhet per år under de senaste 15 åren.

Nyheter Kronoberg
nyheter.kronoberg@sr.se