Bomberna över Norrbotten

Avfolkningsbygden i Norrbotten har blivit populär - för att öva krig. I juli och augusti i sommar ska amerikanska stridsflygplan öva bombfällning här.
Varför är det så tyst om den planerade bombövningen?- USA för ett krig som inte är sanktionerat av FN och sedan kommer de hit för att öva att fälla bomber, det är hemskt, säger Robert Bergkvist, gymnasieelev i Kalix.

 
 
-Om det inte hade varit krig hade hela mitt liv sett annorlunda ut, det säger Taisto Finnholm vars båda föräldrar dog i kriget. Själv skickades han till Kalix 1941 då han var två år gammal. 
 
 

 

- Det är bra både för flygvapnet att öva och för Norrbotten att övningarna sker här,
  säger Anders Gustavsson som är kyrkoherde och bataljonspräst i Kalix.


 
 
 

- Det är hemskt att Sverige och USA ska öva bombning i Norbotten, säger Anders Holmström som är medlem på Facebookgruppen "Nej till bombningar i Norbotten".

Ett program av Filippa Armstrong i Tendens tema: Bomberna över Norrbotten