Gammelskogens fågel och det moderna skogsbruket

Tjädern är vårt största skogshöns, en av fyra svenska fågelarter med så kallat arenaspel. Förr kunde en tjäderlek samla trettio tuppar. Numera är det sällan fler än fem. Det visar skogsornitologernas mångåriga inventeringar av spelen.

Tjädern har länge varit en symbol för gammelskogen. Den är en stor, vacker och mytomspunnen fågel. Olaus Magnus klassade den som rovfågel på grund av den krökta näbben och ansåg till och med att den var en av rävens värsta fiender. Idag vet vi att det var helt fel.

Sammanslutningen tjäderobservatörerna är oroliga för utvecklingen av den svenska tjäderstammen – inte bara i södra Sverige. De anser att den främsta orsaken till minskningen är det moderna skogsbruket; kalhyggen som gör tjädern mer sårbar för rovdjur, utdikning av sumpskogar, minskande blåbärsris och att lämpliga områden krymper och ligger långt ifrån varandra.

Samtidigt hävdar skogshönsforskare från Sveriges Lantbruksuniversitet att tjädern klarar sig bra, att det inte gör något att antalet tuppar på spelen minskar. Huvudsaken är att det finns hönor och att kycklingarna överlever.