Landshövdingen får kungamedalj

Uppsala läns landshövding Peter Egardt får i dag medalj av kungen. Han tilldelas medaljen i 12:e storleken i serafimerordens band.

Han får medalj för framstående samhällsinsatser. Medaljen delas ut på Kungliga slottet i eftermiddag.