"Utred Lundin Oils aktiviteter i Sudan"

Enligt en grupp frivilligorganisationer har Lundin Petroleum varit delaktiga i krigsbrott under sin tidigare oljeutvinning i södra Sudan. Ramadan Chan är pastor i ett av de områden där befolkningen tvångsförflyttades i samband med att oljebolagen, däribland Lundin Oil, gick in, och han vill att den svenska regeringen nu ska ställa bolaget till svars.

– Regeringsstyrkor bombade oss från luften, sedan gick milisgrupper in och dödade befolkningen och satte eld på byarna. Det hände i alla områden där oljebolagen startade verksamhet, även där Lundin Oil ville utvinna olja, berättar Ramadan Chan, som är pastor i det område i södra Sudan där krigsbrotten ska ha begåtts.

Nu vill han att den svenska regeringen ska ställa oljebolaget till svars.

Det mesta av informationen som ECOS, en sammanslutning av över 50 europeiska frivilligorganisationer, presenterar i sin rapport i dag har länge varit känd.

Sudanesiska soldater har tillsammans med milisgrupper urskillningslöst anfallit och tvångsfördrivit hundratusentals sudaneser och dödat ca 10 000 civila under åren 1997-2003 i södra Sudan.

Det möjliggjorde för bland annat Lundin Oil att börja utvinna olja i området.

Knäckfrågan är om Lundin Oil visste om det här, eller till och med främjade krigsbrotten. Oljebolaget har konsekvent förnekat det, men rapportförfattaren Egbert Wessellink säger att dagens rapport för framför nya bevis.

– Vi har satellitbilder som visar hur jordbruket avstannade och människor flydde samtidigt som Lundin Oil gick in i området. Dessutom har vi bevis för att en hög sudanesisk militär anställdes som säkerhetschef av Lundin Oil, och att han rapporterade om händelseutvecklingen direkt till sudanesiska myndigheter, säger Egbert Wesselink.