Sverige

Fortfarande snett bland professorer

Den sneda könsfördelningen bland landets professorer håller i sig. Ännu förra året var 80 procent av professorerna män, visar ny statistik från Högskoleverket och SCB.

Detta trots att det totala antalet professorer ökat med 34 procent de senaste åtta åren. Andelen kvinnliga professorer har bara ökat med knappt en procentenhet per år under de senaste 15 åren.

Umeå universitet placerar sig strax över medel av lärosätena - och har 21,6 procent kvinnliga professorer.

Malmö högskola och Stockholms universitet har högst andel kvinnliga professorer. Luleå tekniska universitet hamnar under medel med 16 procent kvinnor.

Genomsnittet för landets högskolor och universitet är 19,8 procent kvinnliga professorer och drygt 80 procent manliga professorer.