En mindre bra våldsmetod

Vi pratar lite mer om Ship to Gaza. Hur ska man kunna låta bli det. Jonatan vinklar om, vinklar upp och reder äntligen, till allas lättnad, ut den stora skillnaden mellan ickevåldsmetoden och våldsmetoden.