Electroengine efterträder Ericsson i Gävle

Uppsalaföretaget Electroengine, som bland annat tillverkar motorer till elbilar, kommer att ersätta upp till 50 av de jobb som försvinner med Ericssons nedläggning i Gävle. Tillverkningen startar i liten skala till hösten och det är så väl Ericssons personal och lokaler som lockat.

- Man kan säga att den verksamhet vi sätter upp är nästan identisk med Ericssons när det gäller personalens arbetsuppgifter. Lokalfrågan är inte löst ännu, men förhandlingar pågår och det är inte uteslutet att vi tar över Ericssons lokaler i Gävle.

Det säger VD Thomas Bergfjord som också uppskattar närheten till Uppsala och de utvecklingsmöjligheter som Gävleborgsregionen erbjuder.

"Cleantech" passar Gävleborg
Electroengine som tillverkar och utvecklar allt som behövs för att driva fordon elektriskt verkar inom det högteknologiska området Cleantech - alltså just inom det miljöteknikområde som Landshövding Barbro Holmberg betraktar som Gävleborgregionens framtid. Landshövdingen och hennes samordningskansli som aktivt försökt locka Cleantech-företag till Gävleborg är därför extra nöjda med Electroengines etablering i Gävle.

- Vi har väldigt stora utvecklingsmöjligheter om vi ser till att hålla oss i framkant av miljöteknikens utveckling. Gävleborg har redan väldigt mycket kompetens inom Cleantech - därför passar också Electroengine perfekt i regionen, säger hon.

Bara några nya jobb
Trots optimismen kan vare sig VD Thomas Bergfjord eller Landshövding Barbro Holmberg ännu lova att nyetableringen ger särskilt många nya jobb när tillverklingen rullar i gång till hösten. Jobben vid Electroengine i Gävle blir bara ett litet plåster på det stora sår som nedläggningen av Ericssons fabrik i Gävle har orsakat.  

"Ett 50-tal säger Landshövdingen, minst 10 säger Thomas Bergfjord. Båda är dock entusiastiska inför utvecklingsmöjligheterna och Electroengine som bland annat räknar Saab till sina kunder tror på en snabbt växande marknad.

- I Europa och världen i övrigt finns det en enorm potential i marknaden för elbilar. Även om bara en liten andel av de stora biltillverkarnas bilar blir eldrivna är volymerna så stora att marknaden snabbt kan växa, säger Thomas Bergfjord.

Tomas Groop
tomas.groop@sr.se