Sprutbyte diskuteras av landstinget

Idag väntas politikerna i landstinget ta det formella beslutet om att införa sprututbyte i Stockholms län. Under fyra år ska landstinget på försök ge missbrukare tillgång till rena sprutor.

Beslutet är inte okontroversiellt och utanför landstingshuset protesterade i morse aktiva från Riksförbundet för Anhöriga Mot Droger.

- Vi är ju anhöriga till missbrukare, och vad våra barn behöver är inte verktyg för att kunna fortsätta knarka, utan behandling så att de kan sluta knarka, sa Lena Larsson, ordförande i förbundet.

- Vi tycker det ger dubbla budskap att ge verktyg till några som vi har lag på som förbjuder icke-medicinsk befattning av narkotika. Och då innebär det att om vi tillhandahåller verktyg så bryter vi mot lagen.

Till ackompanjemang av blåsmusik från sommarjobbande ungdomar från Konserthuset stod en handdfull demonstranter från Anhöriga mot Droger i morse på post och delade ut flygblad inför dagens beslut i landstingsfullmäktige. Deras budskap stod knappast i samklang med den vackra sommarmusiken, visserligen, och mot sig har de också ett massivt motstånd bland politikerna, där en majoritet idag är för gratis sprutor för missbrukare.

Ett system med sprutbyte infördes i Malmö för flera år sen, enligt många med gott resultat när det gäller minskad smittspridning av hiv och gulsot, hepatit C, bland missbrukare.

Det är det som gjort att till exempel socialdemokraten Juan Carlos Cebrian redan bestämt sig för att rösta ja till förslaget.

- Ja, jag tänker rösta för. Vi har diskuterat länge inom landstinget, och det har tagit lång tid för att ta oss där vi är idag när det gäller att se till att dom som missbrukar grov narkotika inte sprider sjukdomar.

Ulf Bungerfeldt
ulf.bungerfeldt@sr.se