Beslut om sprutbyte skjuts framåt

Det blev inget beslut i dag i landstingsfullmäktige om att inleda ett försök med sprutbyte för narkomaner. Moderaterna begärde minoritetsåterremiss av frågan.

Centerpartiet begärde dock ett extra landstingsfullmäktige under sommaren för att beslutet om att införa ett sprutbytesprogram ska kunna fattas före mandatperiodens slut.

Gustav Andersson (C), biträdande sjukvårdslandstingsråd, skriver i ett pressmeddelande att Moderaternas beteende knappas gangnar Alliansens förmåga att slagkraftigt driva valrörelse för ett förnyat mandat inför nästa mandatperiod.

Allianspartnern, folkpartiets Birgitta Rydberg, som står bakom det ursprungliga förslaget, är rasande och kallar det svek och ett partipolitiskt hugg i ryggen.

– Det är klart att jag är väldigt besviken och förbannad på att man försöker lägga krokben för en kraftig majoritet av fullmäktiges ledamöter, jag är besviken för att de inte vill fatta de beslut som ger en snabb förbättring av missbruksvården, det är väldigt tråkigt, säger Birgitta Rydberg.

Moderaterna i Landstinget säger partiet inte fick svar på en rad viktiga frågor om sprututbytesprogrammet under debatten idag och att partiet därför begärde att förslaget återremitterades.