Ekots undersökning av kandidater

Moderaternas kandidater tjänar mest

Moderaterna har nu blivit det parti som har störst andel höginkomstagare på sina valsedlar inför höstens val. Det visar en granskning av alla 55 000 kandidater i valet till kommuner och riksdag som Statistiska centralbyrån gjort för Sveriges Radios räkning. Förra valet hade Socialdemokraterna flest höginkomsttagare.

Att Moderaterna är det parti som har flest höginkomsttagare bland sina riksdagskandidater är inte svårt att gissa, tycker väljare som Ekot talat med och de gissar helt rätt när de tror att Moderaterna har högst andel höginkomsttagare på sina valsedlar.

Bland de moderata riksdagskandidaterna är det nästan hälften, eller 47 procent, som tjänade minst 400 000 kronor om året 2008, medan bara var tionde svensk i allmänhet tjänade så mycket. Det är också Moderaterna som har störst andel kandidater som betalar statlig skatt.

De socialdemokratiska kandidaterna ligger närmast Moderaterna i inkomsttoppen. 45 procent tjänade över 400 000. De två partierna ligger klart högst i inkomstligan.

Enligt Henrik Oscarsson, professor i statsvetenskap i Göteborg, är förklaringen att moderaterna har rikare väljare, men det är inget partiet har velat skylta med. 

– Historiskt har det varit en belastning för Moderaterna att uppfattas som ett parti för de rika. Det har de jobbat mycket med och är väl en av de bitar som ingår i omvälvningen av Moderaterna, de nya Moderaterna. Jag tror det är viktigare för väljarnas syn på Moderaterna vad det är för politik Moderaterna för, inte hur mycket deras kandidater tjänar, säger Henrik Oscarsson.

I andra änden av inkomstskalan är det Miljöpartiet som har störst andel låginkomsttagare på sina listor, följt av Moderaterna.  Att det är Socialdemokraterna som har minst andel låginkomsttagare på sina valsedlar i riksdagsvalet hade väljarna svårare att gissa.

Bara drygt var tionde socialdemokratisk kandidat tjänade under 200 000 kronor 2008, jämfört med i genomsnitt var femte kandidat bland riksdagspartierna och nästan hälften av befolkningen.

Det här är tredje valrörelsen i rad som Socialdemokraterna har lägst andel låginkomsttagare bland sina riksdagskandidater, men statsvetaren Henrik Oscarsson är inte förvånad.

– Socialdemokraterna har aldrig varit ett särskilt stort parti bland människor som har de allra lägsta inkomsterna. De har i huvudsak varit medelklassens parti. De går hårt ut i årets valrörelse och pratar att de är partiet för de svaga och utsatta i samhället. Det är klart att det här kan sticka i ögonen på folk, säger Henrik Oscarsson.