Lurad på skog

Karlstad stift har sålt stora delar av ett skogsbestånd som inte får avverkas eftersom den klassas som nyckelbiotop. Köparen Robert Cederhjelm-Montgomery från Odensbacken utanför Örebro känner sig lurad av Karlstad stift.

Sammanlagt rör det sig om 130 hektar skog som Karlstad stift sålde, men ganska snabbt uppdagades det att 5 hektar var nyckelbiotoppsskyddat.

Av en slump träffade köparen på en anställd från Skoggsstyrelsen på sin nyförvärvarvade skog som upplyste honom om att det fanns ytterligare skog som var nyckelbiotopsskyddad. Nästan en femtedel av skogsköpet gick därmed inte att avverka.

Detta utan att Robert Cederhjelm-Montgomery från Odensbacken utanför Örebro fått information om när affären gjordes upp med Karstad stift.