Inför valet

Stor skillnad på små- och riksdagspartikandidater

Sveriges pensionärers intresseparti, Piratpartiet, Sverigedemokraterna och Feministiskt initiativ är några av de mindre partierna som ställer upp i årets val. Deras kandidater är mycket olika dem som ställer upp för riksdagspartierna, enligt en undersökning som Statiska centralbyrån gjort för Sveriges Radio.

– De andra partierna jobbar mer med kvotering och lägger större betydelse vid vad deras kandidater har för kön och så vidare medan vi fokuserar främst på kompetens och vi hade givetvis gärna sett fler kvinnor, säger Sverigedemokraternas partisekreterare Björn Söder.

Kan den här fördelningen vara ett problem för partiet?

– Jag tror att de som representerar oss och kandiderar för oss för fram partiets politik oavsett vilket kön eller hudfärg man har, svarar Björn Söder.

Tittar man på könsfördelningen så är tre fjärdedelar av Sverigedemokraternas riksdagskandidater män och Piratpartiet och Pensionärspartiet har nästan lika stor övervikt för männen. För Feministiskt initiativ är det tvärt om. Fyra av fem kandidater är kvinnor. Riksdagspartierna har däremot nästan lika många kvinnor som män på sina listor.

Lenita Freidenvall, statsvetare vid Stockholms universitet, har en tydlig förklaring till varför småpartierna skiljer ut sig.

– Det är partier som har olika rekryteringsbaser helt enkelt. Det går inte att sticka under stol med att Feministiskt initiativ är ett parti som i första hand attraherar många kvinnliga väljare. Tittar vi på Piratpartiet och Sverigedemokraterna är det kraftigt mansdominerat. Det speglar medlemskåren i de här partierna, säger Lenita Freidenvall.

Även vad det gäller inkomster är småpartierna annorlunda jämfört med riksdagspartierna. De har klart mindre del höginkomsttagare och ligger något närmare vanliga svenskars inkomster. Men drygt hälften av Piratpartiets riksdagskandidater tjänade mindre än 100 000 kronor år 2008. En förklaring kan vara att också drygt hälften av kandidaterna är under 30 år.

Den andra extremen åldersmässigt är Pensionärspartiet som nästan bara har personer över 65 år på sina valsedlar.

Henrik Oscarsson, professor i statsvetenskap i Göteborg menar att småpartiernas annorlunda mönster beror på att ofta är inriktade på ett sakområde.

– Det är de här små partierna som vi kallar för nischpartier. De nischar sig inte bara sakpolitiskt utan det syns även i sammansättningen på deras sympatisörer och också då med vilka kandidater man ställer upp med, säger Henrik Oscarsson.