Kandidaterna i årets val

Lägst andel utlandsfödda hos Centern

Trots att Centerpartiet de två senaste valrörelserna har lovat att öka andelen kandidater med invandrarbakgrund på sina listor i valet så har andelen utlandsfödda kandidater på Centerpartiets valsedlar minskat. Det visar en granskning av riksdagskandidaterna som SCB gjort på uppdrag av Sveriges Radio.

Men centerpartistiska kommunalrådet i Linköping Muharrem Demirok tycker inte att det är så konstigt att andelen utlandsfödda är låg.

– Vi har en medlemskår som består av väldigt mycket boende i orter där det inte finns människor med utländsk bakgrund. Väldigt mycket landsbygdsboende, väldigt mycket äldre personer och vi lider av. Vi har svårt att rekrytera nya medlemmar och så ser det ut i samtliga politiska partier, säger Muharrem Demirok.

I Riksdagsvalet är det 5 procent av Centerpartiets kandidater som är födda utanför Sverige. Bland dem som kandiderar i kommunvalet är andelen utlandsfödda ännu lägre, 4 procent. På kommunlistorna har Centerpartiet till och med lägre andel utlandsfödda än Sverigedemokraterna

Alla de andra riksdagspartierna är bättre än Centerpartiet på att ha utlandsfödda på sina valsedlar och de rödgröna partierna har fler utlandsfödda bland sina kandidater än de borgerliga. Vänsterpartiet är det parti som har störst andel utlandsfödda, 15 procent, jämfört med 16 procent i befolkningen.

Det är viktigt för partierna att ha invandrare med, säger Per Strömblad, statsvetare på Institutet för framtidsstudier och Linnéuniversitetet.

– Det blir ett störande inslag i en demokrati om vissa grupper systematiskt utesluts från de fora där viktiga politiska beslut fattas. Det är ytterst en rättvisefråga och en fråga om förtroende för hela det politiska systemet.

Valen 2006 och 2002 låg centerpartiet också sämst till bland riksdagspartierna när det gäller invandrare. Förra valet var det 6 procent av Centerpartiets riksdagskandidater som var födda utanför Sverige. Inte tillräckligt bra, sa partisekreteraren Jöran Hägglund då.

– Vi måste lägga mer kraft på att vara mer aktiva på de ställen där människor finns och på att vara ett öppnare parti så att man känner sig välkommen till oss.

Hur kommer de här siffrorna se ut i nästa valrörelse tror du?

– De måste ju bli mycket mycket bättre. Det är ett tufft mål som vi satt upp gemensamt, som vi är införstådda med att man inte löser på en gång, och det är att spegla den befolkningssammansättning som finns i det område där valsedeln gäller. Men det är klart att det måste bli mycket bättre än det är nu, säger Jöran Hägglund.

Trots att Centerpartiets ledning alltså lovade bättring redan för 4 år sen, har andelen utlandsfödda bland partiets riksdagskandidater minskat, från 6 till 5 procent.

Men man ska inte stirra sig blind på siffror, tycker Muharrem Demirok, centerpartistiskt kommunalråd i Linköping.

– Jag tror det är olyckligt att bara fokuserar på antalet personer med utländsk bakgrund. I många andra partier har man hyfsat många kandidater långt ner på listorna, men de får aldrig komma längre upp, säger Muharrem Demirok.