(S)och (M) debatterar ungdomsarbetslöshet

Den här veckan är det 6000 östgötska studenter som lämnar skolan. Det är en oviss och osäker framtid som väntar för de som valt att inte plugga vidare. Det råder delade meningar mellan de politiska blocken om hur man ska komma tillrätta med den höga ungdomsarbetslösheten.

Den socialdemokratiska riksdagsledamoten Veronica Palm som på tisdagen besökte sin hemstad Linköping för att diskutera ungdomsarbetslöshet tycker att ett beslut borde rivas upp omedelbart.

– Avskaffa aktivitetsförbudet för unga arbetslösa. Arbetsförmedlingen får inte göra någon form av aktiv åtgärd de första tre månaderna som en ung människa är inskriven på arbetsförmedlingen och det är ett politiskt beslut som en moderatregering fattat och som man imorgon dag skulle kunna avskaffa, säger Veronica Palm(S).

Men det är inte något som regeringen tänker göra enligt den moderata riksdagsledamoten Andreas Norlén från Motala.

– När ungdomar slutar skolan ska inte arbetsmarknadsåtgärder vara steg nummer ett, säger Andreas Norlén.(M)

När de båda politikerna ska ge ett gott råd till studenterna som springer ut den här veckan låter det så här.

– Man ska ta de jobb man får, man ska skriva in sig på arbetsförmedlingen, man ska gå med i facket och man ska våga plugga vidare om man vill säger socialdemokraten Veronica Palm.

– Det är viktigt att man ser till att få det första jobbet att man satsar på utbildning och framför allt ska man tro på framtiden för det kommer en ljusnande framtid precis som det heter i sången avslutar Andreas Norlén.