Örebro

Klartecken för Alsalam

Förskolan Alsalam i Örebro får utöka antalet platser om de vill. Det är Örebro kommun som efter en fördjupad tillsyn på förskolan nu skriver att verksamheten fungerar i stort sett bra och att de styrker fler platser på förskolan.

Pia Annhammar Ottner är ansvarig för barnomsorgsfrågor i kommunen. 

-Det vi sett är att förskolan behöver höja utbildningsnivån, något som skolan tagit fasta på och anställt tre förskolelärare, säger Pia Annhammar Ottner.

Det var efter Sveriges Radio Örebros rapportering i våras om problem på förskolan Alsalam som Örebro kommun gjorde en fördjupad tillsyn.

Vi rapporterade bland annat om att personal inte kände sig trygg på förskolan enligt fackförbundet Kommunal och att de bland annat därför slutade jobba där.

Pia Annhammar Ottner säger att det har varit turbulent på förskolan men att det inte är så nu.

- Vi ser inte den bilden idag, att problem funnits är uppenbart och flera anställda har slutat, men idag är bilden en annan, avslutar Pia Annhammar Ottner.