Jerusalem till Världskulturmuseet

Världskulturmuseet i Göteborg vill visa de omdiskuterade Jerusalem-bilderna av fotografen Elisabeth Ohlson Wallin.

I ett extrainsatt ledningsgruppsmöte har museet beslutat att återuppta en diskussion om att visa hela utställningen Jerusalem

– Med tanke på den intensiva debatten och diskussionen om utställningen är det av stort allmänintresse att den får möta sin publik, säger den tillträdande museichefen Mats Widbom i ett pressmeddelande.