Framtidsscenarier - grönt hopp eller brun dystopi?

Nu ska svenska klimatforskare börja samarbeta med de forskare som räknat på hur mycket olja och kol det finns kvar i världen. Målet är att få fram gemensamma scenarier som politikerna sen kan fatta beslut utifrån. Enligt Karl Hallding, forskare på Stockholm Environment Institute, har fokus allt för ensidigt legat på klimatfrågan hittills.

– Den utmaning utöver klimatfrågan som vi ser som absolut avgörande det är den ökande konkurrensen om fossila bränslen och i vilken utsträckning det kommer att inträffa, säger Karl Hallding.

Karl Hallding är inte klimatforskare eller oljeforskare utan scenarieexpert och har tagit fram fyra möjliga framtidsbilder som ska diskuteras på Kungliga Vetenskapsakademin idag. Det handlar om extremer som kan inträffa på några decenniers sikt.

En möjlighet är att klimatförändringarna går långsamt, men att oljepriserna snabbt stiger. Då kollapsar globaliseringen, det blir för dyrt med flygtransporter, ett mekaniserat fossiljordbruk är inte längre möjligt och massvält hotar.

Eller så blir det tvärtom, en brun dystopi där istället klimatförändringarna skenar så att kustnära områden dränks, de fattiga får det ännu svårare, och den rika världen bygger höga murar. Skulle oljepriserna skjuta i höjden samtidigt som klimatet löper amok, så väntar den totala sammanbrottet för mänskligheten, ett scenario döpt till "efter vågen".

Alla scenarier bygger på en mängd vetenskapligt publicerade studier som pekar i olika riktningar.
– Det intressanta i de här scenarierna som vi tittar på, det är att de är helt och hållet baserade på osäkerhetsfaktorer som vi kan få fram med den bästa forskningen idag, enligt Karl Hallding.

Problemet menar Karl Hallding är att politiker idag bara pratar om det fjärde scenariot, den trevliga varianten, som han kallar "grönt hopp", när en snabb omställning till förnybar energi ordnar allt till det bästa.

– Verkligheten kommer att ligga någonstans mitt emellan, men riktigt var det vet vi inte. Och vi har en väldigt dålig beredskap idag, globalt och nationellt för att verkligen hantera någonting annat än det scenario som vi kallar "grönt hopp", anser Karl Hallding.