Barns lekmiljö viktig

Bussgatan vid Ålidhem centrum öppnas för trafik. När upprustningen av Naturvetarstråket är klar så får bilar och tunga fordon grönt ljus. För barnen på förskolan Tanden har beslutet fått konsekvenser då vägen kommit närmare förskolan. Men det ska åtgärdas, det säger Ulla-Britta Janzen rektor på skolområdet.

Man skulle kunna göra mer och vi kommer att få utökad gård nu i och med att de tagit en bit av gården till den nya gatan. En utearkitekt kommer i mitten av juni och tittar på gården, säger Ulla-Britta Janzén rektor för förskolan Tanden och Solskenet på Ålidhemsområdet i Umeå.

Förskolan Tanden med tre avdelningar och 18 barn på varje avdelning har fått trafiken ännu närmare förskolans gård, men som kompensation ska en landskapsarkitekt ta sig an gården och det är Eva Henriksson på konsultföretaget WSP i Umeå som ska göra barnens utemiljö mer fantasifull:

– Det är ju en förskola som behöver åtgärder. Man pratar mycket om att en förskola måste ha mötesplatser, en förskola måste ha rumslighet och så ska de uppleva olika element. De ska få uppleva vatten, få känna på olika material, torrt och blött och varm och kallt och hårt och mjukt. Då krävs variation, säger Eva Henriksson.

Utemiljön på förskolan Tanden är en i raden av skol- och förskolegårdar som Eva Henriksson varit med om att förändra till det bättre och gröna ytor och växtlighet är något som är viktigt för barnen menar hon:

– Som till exempel när man skolas in i augusti. Tänk om det då finns olika sorters vinbär, en sådan väldigt enkel sak, då har du något att göra och du kan stå där och äta dina bär. Se på kompisarna och närma dig dem, men du behöver inte ta så många aktiva steg kanske.

Ett nytt sätt att tänka när det gäller att planera barnens utemiljö är att det måste finnas avskildhet och möjlighet för barnen att gömma sig:

– Barnen måste få ha platser där de kan till och med gömma sig och det har de inte på Tanden, säger Eva Henriksson.

Landskapsarkitekten Eva Henriksson har på senare år anlitats flitigt av Umeå kommun för att förändra och förbättra för- och grundskolornas utemiljö. Det finns en metodik och medvetenhet inom kommunen att förbättra barnens lekmiljö, menar hon.

Nya Ålidhemsskolans utemiljö är ett gott exempel på det och där skolgården inte har några tydliga gränser och där gården är till för att användas av alla oavsett tidpunkt.