Kiruna

Valfläsk från Kirunapartiet

Idag presenterade det nya Kirunapartiet sitt handlingsprogram för de kommande 4 åren.
Det innehåller en lång rad satsningar, bland annat gratis lokaltrafik och en multiarena för idrott.
Hur satsningarna ska betalas är däremot inte klart.

En offensiv satsning på skoterleder, ett nytt badhus, ett kulturhus och en multiarena för idrott och samtidigt en upprustning av de idrottsanläggningar som redan finns runt om i kommunen.

Kirunapariet sätter sprätt på många miljoner i sitt handlingsprogram för de kommande 4 åren.

Det innehåller också bland annat gratis busstrafik, fler bostäder snabbt och närproducerad mat serverad på alla skolor och äldreboenden.

Men hur alla satsningarna ska betalas är inte klart.

– Många av de här områdena som vi har identifierat, det inser ju både vi och alla de som läser vårt program, kommer vi inte hinna med under den här mandatperioden. Men politik är ju att vilja och vi måste ändå visa vad vi vill för våra väljare, säger Kirunapartiets ordförande Anders Hultbro.

Men även ett fåtal av de här satsningarna kräver ju mycket pengar, var tar ni dem?

- Vi måste bli bra på att använda EU som ett instrument för finansiering. Det är många kommuner som gått långt i den frågan och det är kommuner som blomstrar. I Kiruna hanterar vi knappt de här frågorna.

Anders Hultbro ser också LKAB som en tänkbar medfinansiär till partiets satsningar.