Asylsökande ska garanteras bra bostäder

Asylsökande som kommer till Sverige ska vara garanterade bra bostäder. Det lovar Migrationsverket, som efter kritik mot slitna och trånga lägenheter nu ska ta fram en ny gemensam standard för alla de lägenheter man hyr.

Bakr Kamal från Irak fick dela lägenhet med fem andra män från olika länder.

– Jag kan nästan inte prata om den här tiden. Det finns många, många problem.

Hur känns det att inte bo i Migrationsverkets lägenhet?

– Mycket bättre!

Trasiga tapeter, hål i väggar, fukt och mögel. Många av de nästan 4 000 lägenheter som Migrationsverket hyr runt om i landet är slitna och trångbodda.

Vid en undersökning i Västergötland nyligen fick till exempel 8 av 10 lägenheter anmärkningar. Men nu lovar alltså Migrationsverket bättre och framför allt jämnare kvalitet.

Med hjälp av Svenska institutet för stadardisering SIS, ska en gemensam standard för alla lägenheter tas fram där hyresvärdar, kommuner och frvilligorganisationer ska få hjälpa till. Det säger Migrationsverkets generaldirektör Dan Eliasson.

– Vi har väldigt bra standard på våra boenden, men på sina håll har vi också slitna boenden och då är det bra för fastighetsägarna att veta vad som faktiskt gäller så att de kan rusta upp om det behövs.

I standarden ska man ta hänsyn till skick, utrustning, trängsel, handikappanpasning och inte minst barnens villkor.

– Hur barn ska bo under asyltiden, vilken rätt till avskildhet de har för att läsa läxor, sova, leka.

Migrationsverket har fått pengar av EU till att ta fram den nya standarden. Och Dan Eliasson hoppas att standarden så småningom ska bli EU-gemensam.

Men med högre krav kan också kostnaderna komma att öka och redan i dag betalar Migrationsverket runt 20 miljoner i månaden för sina lägenheter.

– Jag tror att på sina håll kan det krävas investeringar av fastighetsägarna, men jag tror att många fastighetsägare vill rusta upp sina lägenheter till bra standard för att vi ska hyra deras lägenheter.