Arbetsmiljöverket granskar akutsjukhusen

Överbeläggningar i svensk sjukvård och ökad press på vårdpersonalen leder nu till att landets samtliga akutsjukhus inspekteras närmare av Arbetsmiljöverket.

Flera landsting har tvingats betala höga vitesbelopp, när de inte åtgärdat de problem som verket påpekat tidigare. Och nu är det dags för en rejäl genomgång, säger Håkan Olsson, avdelningschef vid Arbetsmiljöverket.

– Personalen som jobbar på akutmottagningar ser vi drabbas av stress och av belastningsskador, och andra typer av sjukdomar. Och det är dem som vi vill så långt som möjligt förebygga genom att göra den här formen av insats, säger Håkan Olsson.

I samverkan med Socialstyrelsen kommer Arbetsmiljöverket att göra runt 200 inspektionsbesök under det här året. Alla sjukhus med akutintag kommer att kontaktas. Först måste sjukhusledningen svara på hur de förebygger att personalen blir sjuk i sitt arbete, och sen kontrolleras detta på plats.

Överbeläggningar på sjukhusen innebär många patienter på varje enskild vårdanställd. Ett problem som ofta växer nu till sommaren med semestertider.

Utöver stressrelaterade problem kan till exempel patientsängar placeras i trånga rum, som inte är avsedda för vårdarbete. Och det handlar därför också förstås om att förebygga en fara för patienternas hälsa.

– Det här är också en del. Både det att vi gör det här för att skapa en säker och trygg arbetsmiljö för vårdpersonalen, så kan det ju också bidra till att det här höjer patientsäkerheten på sikt, säger Håkan Olsson.

Det som sjukhuspersonalens skyddsombud får höra ute i landet, berättar Håkan Olsson, är att många ibland arbetar för hårt eftersom de vill vara lojala mot patienterna, sin arbetsgivare och sina kollegor. Och det är skyddsombuden som begärt ett ingripande av Arbetsmiljöverket.

Som Ekot rapporterat tidigare har de vitesbelopp som sjukhusen måste betala när de inte kunnat åtgärda de problem med överbeläggningar som arbetsmiljöverket påpekat, ökat de senaste åren. Sammanlagt rör det sig om över 3,5 miljon som vårdinrättningarna betalat sedan 2004.

Och stöter man på patrull under den här granskningen kan det bli ytterligare skriftliga krav på förändringar och vitesförelägganden, säger Håkan Olsson.

– Effekten som jag hoppas på det är att vi efter det här kan konstatera att vi ökat säkerheten och förbättrat arbetsmiljön för vårdpersonalen på landets akutmottagningar, säger Håkan Olsson vid Arbetsmiljöverket.