Studenter ska få jobba mer

Centerpartiet vill att studenter på högskolor och universitet ska få jobba inom det ämne de läser och att företagen betalar ut mindre lön. I dag lade de fram två förslag om det.

Vad tycker du om det här? Ökar chansen för heltidsjobb eller är det bara ett sätt för företag att slippa betala ut hög lön? Diskutera!

– Det första förslaget är att införa en anställningsform som vi kallar för studentmedarbetare, säger Annie Johansson som är riksdagsledamot för Centerpartiet.

Centerpartiet vill göra en ändring i lagen om anställning för att kunna anställa studenter på de villkor som råder i förslaget. Man ska jobba på arbetsplatser som är knutna till det man pluggar och man ska få en lägre lön, runt två tredjedelar av ingångslönen, tycker Centerpartiet.

Alliansen vill höja fribeloppet, det tak som reglerar hur mycket man får tjäna innan det dras av på CSN-pengarna, till 136 000 kronor. Om de får igenom det så kommer man att kunna tjäna 11 000 i månaden utan att CSN-pengarna påverkas.

Det andra förslaget riktar Centerpartiet till nyexaminerade.

 – Vi vill ge möjlighet till nyexaminerade att få ett jobb, till lite lägre lön, under första året efter examen för att på det sättet få in en fot och kunna jobba med det man är utbildad för.

Det finns inget som hindrar arbetsgivarna från att hela tiden ta vara på de nyexaminerade och genom den metoden sänka sina kostnader för anställda.

 – Vi hoppas ju att det inte sker men man har ju i alla fall med sig arbetslivserfarenheten om man inte får fortsatt jobb, säger Annie Johansson.