Vänersborg

KS beslutar om framtiden för BUN

Idag ska kommunstyrelsen i Vänersborg bestämma sig för vad dom vill ska hända med barn- och ungdomsnämnden efter att politikerna i nämnden nekats ansvarsfrihet.

Situationen har uppstått efter att kommunens revisorer kritiserat nämnden för att den låtit kostnaderna för Arena Vänersborg rusa iväg.

Nämndens ledamöter har avgått, och frågan är nu om den ska väljas om eller om den ska läggas ner och ersättas med ett utskott under kommunstyrelsen.