Fardhem

Atheneskolan vill starta en förskola

Fardhem kan få en privat förskola. Det är Atheneskolan som vill starta en förskola i anslutning till den grundskola de driver i Fardhem och har nu lämnat in en ansökan till kommunen. Atheneskolan vill att förskolan, med 30 platser, ska starta i januari 2011.