Vad gör en justitiekansler?

Nu är Anna Skarhed här, justitiekansler (JK). Vi får höra att till skillnads från JO (justitieombudsmannen) där det finns flera ombudsmän finns det bara en kansler. JO företräder riksdagen i rättsliga frågor och JK regeringen. 

Hon berättar mer om hur ämbetet startades och vad tranorna på emblemet symboliserar. Den ena håller en våg, den andra en sten.

Justitiekanslerns främsta uppgift är att se över lagar. Anna kan inte överklaga domar eller se över enskilda mål. Men om det kommer in klagomål som liknar varandra kan det skvallra om att någon lag behövs ses över och ändras lite.