valet 2010

Dalapolitiker "Facebookar" inför valet

Tre av fyra dalapolitiker tänker använda sig av sociala medier för att få ut sitt politiska budskap i valrörelsen 2010. Men forskare menar att politikerna överskattar de sociala mediernas betydelse och att insatserna där inte är effektiva.

I Dalanytts enkätundersökning, som besvarats av 171 dalapolitiker, ställs frågan huruvida de tänker använda sig av sociala medier, som Facebook, Twitter och bloggar för att få ut sitt budskap i valrörelsen 2010. Tre av fyra av svara "ja". En av dem som använder sig av sociala medier är Lena Reyer Ingman, ordförande för Centerpartiet i Dalarna.

- Jag tror att jag når fler unga människor genom att vara på Facebook och twittra, säger Lena Reyer Ingman.  

Men Henrik Oscarsson som är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och har forskat i det här. Han menar att det inte har särskilt stor betydelse och att insatserna inte är effektiva.

- Jag ser ett väldigt litet antal människor som finns i den sfär som man kan kalla för politik i de sociala medierna, säger han.

Henrik Oscarsson menar att det är de som redan är intresserade och kunniga som söker politisk information på nätet.

- Det är lite av en verksamhet för de redan frälsta, säger han.

- Så kan det mycket väl vara men jag är rätt övertygad om att jag når fler människor via Facebook genom att själv vara där, säger Lena Reyer Ingman.

Dalanytt
dalanytt@sr.se