Akutsjukhusen skall inspekteras

Alla svenska akutsjukhus ska inspekteras av Arbetsmiljöverket i år. Målet är att försöka förebygga ohälsa hos personalen till följd av överbeläggningar.

Avdelningschefen Håkan Olsson på Arbetsmiljöverket säger att det kan handla om sådant som att patientsängar placeras i alltför trånga rum, som inte är avsedda för vårdarbete.

Sedan 2004 har vårdinrättningarna betalat över 3,5 miljoner kronor i viten för att de struntat i att åtgärdat problem med överbeläggningar.