Farliga ämnen i tatueringsfärg

Flera färger som används vid tatuering innehåller hälsofarliga kemikalier som arsenik, barium och zink skriver Dagens Nyheter.

Av 31 färger som Kemikalieinspektionen har undersökt var det bara fem som fick godkänt. Men inte heller de godkända färgerna klassas som helt säkra eftersom testet bara gällde ett urval av ämnen.

Som exempel innehöll en orange färg åtta olika metaller, varav minst fyra låg över gränsvärdet.

Kemikalieinspektionen framhåller att bara ett exemplar av varje färgsort har testats, och det bara en gång.