Lysekil

Sankt Per bor på Havets Hus

Havets Hus i Lysekil har fått ett nytillskott i ett av sina akvarier, nämligen en Sankt Pers fisk.

Fisken fångades av ett forskarlag från Kristineberg, som fick upp den under en av sina expeditioner.

Fisken är diskusformad och har långa fenor. Den kan bli upp till 90 centimeter, men exemplaret på Havets Hus är en knapp decimeter lång. Fisken har en stor svart cirkelformad fläck på båda sidor om kroppen.

Än så länge lever den på märlkräftor och småräkor, men när den blir vuxen kommer den att äta sill, tobis och bläckfisk.