Jokkmokk

Utbildningscentrum vill bygga upp en högskola

Samernas utbildningscentrum vill ha hjälp från regeringen att bygga upp en samisk högskola i Jokkmokk. Som ett första steg föreslås att en avdelning av Nationellt centrum för samisk forskning förläggs till Jokkmokk.

Forskningscentret är på planeringsstadiet vid Umeå universitet.

Idagsläget finns en samisk högskola endast i norska Kautokeino.