Onsdag 9/6

Billigare arenahall men plats fortfarande osäkert

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade igår att avbryta upphandlingen av arenahall och bad och givit Tekniska nämnden i uppdrag att utreda möjligheterna till en Arenahall till lägre kostnad och ett eventuellt förändrat läge.
Nu kan det alltså istället bli en något billigare hall på en annan plats. Gutavallens grusplan har föreslagits och fått positivt gensvar från flera håll.
Barbro Wettersten, ordförande Gotlands idrottsförbund och Jörgen Pettersson, ordförande i Gotlands botaniska förening intervjuades denna morgon.