Vård och omsorg

Näl ska inspekteras

Alla svenska akutsjukhus ska inspekteras av Arbetsmiljöverket i år. Målet är att försöka förebygga ohälsa hos personalen till följd av överbeläggningar.

Överbeläggningar har under 2000-talet i ökande omfattning lett till svåra arbetsförhållanden inom sjukvården.

På flera sjukhus, bland annat på Näl i Trollhättan, har skyddsombud begärt hjälp från Arbetsmiljöverket. Det har bland annat lett till att verket förbjudit olämpliga placeringar av patientsängar i trånga rum, i korridorer och utrymmen som inte är avsedda för vårdarbete.

– Arbetsgivarna måste skaffa sig en hållbar strategi för att förebygga arbetsmiljöproblem som uppkommer vid överbeläggningar, säger Håkan Olsson, avdelningschef vid Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande.

– De ska kunna hantera situationer med ökat patienttryck utan att riskera ohälsa hos sin personal och arbeta förebyggande så att överbeläggningar inte permanentas, säger han vidare.