strömsund

JO utreder registersökning

Justitieombudsmannen, JO, inleder en utredning mot Arbetsförmedlingen med anledning av en anmälan som en kvinna i Strömsunds kommun gjort. Kvinnan nekades att via post få registerutdrag med uppgift om vilka personer som varit inne och sökt uppgifter om henne hos Arbetsförmedlingen. JO ska nu granska hur förmedlingen motiverar att de inte kunnat tillmötesgå kvinnans begäran.