Rederi köpte sig fri från konflikt

Rederiet bakom Ånedinlinjen, hävdar nu att de betalat pengar som Syndikalisterna krävde i en konflikt bara för att slippa bråk. Syndikalisterna kritiseras även från annat fackligt håll.

För ett par år sedan betalade rederiet Allandia i Stockholm som kör turer mellan Stockholm och Åland 300 000 kronor till tidigare anställda som gått med i Syndikalisterna.

Betalningen skedde efter en tids blockad och flera protestaktioner vid båtarna arrangerade av Syndikalisterna, något som skrämde bort resenärer och gjorde att affärerna gick dåligt.

Rederiet hade kollektivavtal med facket Seko sjöfolk och Seko hade inga invändningar mot det sätt som företaget agerat i konflikten som rörde 19 pakistanska besättningsmän.

Wolfgsang Kukol, driftchef på Alandia, säger så här om varför man ändå gick med på att betala, trots att ärendet inte avgjorts i Arbetsdomstolen:

– Våra jurister kostar ju hela vägen, advokaterna som driver målet. Jag hade ju betalat ut en halv miljon till dem redan. Var skulle det sluta någonstans? Då får jag ju göra en avvägning. Kan jag få tyst på det här för annars får jag ju ändå betala 330 000 kronor, för annars får jag ju ändå betala det till advokaterna. Och under tiden har jag ett helsike med rörelsen.

Chang Strömberg på facket Seko sjöfolk ställer sig frågande till Syndikalisternas beslut att inleda konflikten:

– Ja, den var ganska olycklig för många av de trogna passagerarna kände sig hotande. Våra medlemmar som fanns kvar i rederiet, det var ju alla utom tjugo, de kände ju sig också hotade.

– De såg ju att verksamheten också kunde vara hotad och därmed indirekt också deras jobb. Så en sådan där situation som har tveksamt lagligt stöd, eller åtminstone avtalsenligt stöd, kan bli olycklig.

Syndikalisternas talesperson Ruben Tastas Duque säger att organisationen aldrig använt hotfulla metoder. Konflikten här handlade här om att rederiet dribblade juridiskt för att bli av med besättningmännen, och att Seko svek sina medlemmar, som då valde att gå över till Syndikalisterna:

– Deras fackförening, Seko sjöfolk, de gav upp striden, de sålde sina medlemmar och då gick de över till oss och försökte strida via oss.

Blir det en ny konflikt med Syndikalisterna överväger rederiet att inte försöka ta ärendet till Arbetsdomstolen utan betala direkt istället, säger Wolfgang Kukol:

– Ibland får man köpa sig fri från problem.

Så du skulle betala kunna betala några hundra tusen igen för att slippa en liknande process?

Ja, det tror jag, om det höll sig på den nivån.

Vad tycker du om att det fungerar så då?

– Ja, jag tycker att det är fördjävligt.