Hissbrist i Sverige

Upp till 100 000 trappgångar saknar i dag i hiss i landet. Konsekvensen kan bli att många äldre tvingas flytta.

Har du märkt av den? Hissbristen?
Vad har du för förhållande till hissar? Berätta på vår telefonsvarare 08- 545 696 64.