aneby

Sekretess sinkar miljöarbete

När Aneby kommun ville granska en lantbrukare som misstänks ha förorenat riksintressanta Noån med gödsel så hindrades kommunen - av Jordbruksverket.

Jordbruksverket vägrar nämligen lämna ut uppgifter om hur många djur det finns på gården.

– Då blir vi förvånade, det här är uppgifter som vi alltid fått ut tidigare när vi begärt det. Anledningen är att den gamla sekretesslagstiftningen har upphört och ersatts med en ny lag som heter offentlighets- och sekretesslagen. Trots namnet blev det tydligen svårare att få ut uppgifter säger miljöinspektören Rebecca Enroth i Aneby.

De här uppgifterna finns hos Jordbruksverket men trots det får Aneby kommun inte ta del av dem. Det är det striden gäller och nu har det gått så långt att det hamnat i Regeringsrätten.

Det här problemet kan verka trivialt och byråkratiskt, men det handlar om övergödning. Koskiten hamnar i vattendrag som till slut rinner ut i Östersjön som då övergöds.

– I det här fallet har vi redan beslutat om särskilda skyddsåtgärder, extra skyddsåtgärder för just gödselhantering för att detta inte ska hända igen, som går längre då än för motsvarande lantbruk. Att vi driver det här är egentligen för principens skull säger Rebecca Enroth.