Sociala medier i kampen om väljarna

Hur viktiga blir sociala medier i årets valrörelse? Får man tro politikerna själva kommer de att spela en stor roll. I en undersökning som Sveriges Radio har gjort bland partiernas lokala toppnamn svarar en majoritet av de tillfrågade att de tänker använda Facebook, Twitter eller egna bloggar för att sprida sin politik. Två tredjedelar av dem som svarat tror att de sociala medierna blir viktiga i valrörelsen. Reportage av Anders Ljungberg. 17-timmen