Unikt forskarmöte i Klotet. Klimat och sinande olja.

25 min

Det var ett gäng uppspelta forskare som kom till vårt sändningsbord vid idag. För att vara vetenskapsmän som enligt utsago knappt pratat med varandra tidigare verkade de nu i alla fall trivas gott tillsammans. En kvart innan sändning var de fortfarande på lunch-picnic och jag var inte helt säker på att alla skulle hinna dyka upp tills signaturen rullade igång. Men det gjorde de förstås och Kjell Aleklett greppade ivrigt micken. Förlåt, professor Aleklett, ska det förstås vara. Jag höll på att missa några titlar i presentationen, vilket glatt påpekades en dag som denna.

På seminariet på i förmiddags när de fyra framtidsscenarierna presenterades var det dock inte lika muntra miner. Det blev också tydligt att de båda huvudprofessorerna på scenen, Aleklett och Rockström inte var helt överens om allt.

Tex tror inte Kjell Aleklett att oljepriserna kan stiga till skyhöga priser eftersom detta snabbt skulle leda till en global lågkonjuktur som automatiskt minska efterfrågan på olja. Dessutom hävdar han att IPCC räknat med för stora olje- och koltillgångar. Men detta betyder inte, enligt Aleklett att vi inte har problem.

- Tvärtom, vi har en mycket värre situation än om det bara handlar om klimatförändringar när våra fossila bränslen tar slut. Business as usual finns inte på agendan.

-Jag skulle vilja säga att vi har ett mycket starkare argument än att visa på klimatet. För att folk kan säga " jag ger fasen i klimatet" men de kan inte ge fasen i att vi ska äta mat i framtiden.

Visst är det så att när man lägger forskningen om peak-oil och tillgången på övriga fossila bränslen till den om klimatet så kompliceras onekligen bilden.

Det var väl egentligen bara en av de skissade framtidsvisionerna som känns helt okej att tänka på. Den som bygger på begränsade klimatförändringar och moderata prisökningar på fossila bränslen. Den har i scenariot fått namnet "Grönt hopp" och illustrerades på den stora projektorduken med vindkraftverk, överfyllda cykelställ och grönskande städer. Visionen kröntes av en symbol i form av en grön, tecknad bil med solceller på taket som drevs av en leende sol.

Det är en framtid där vi klarar att minska vårt stora beroende av olja- kol och gas utan större negativa samhällsomvälvningar.

Men sen fanns det alltså ytterligare tre möjliga framtidsbilder som målas upp av forskarna: "Är litet vackert?" som bygger på begränsade klimatförändringar men stora fossilprisökningar, "Brun Dystopi" där energiprisökningarna är små, men klimatförändringarna stora och slutligen "Efter floden" som innebär stora klimatförändringar och dramatiska prishöjningar på fossila bränslen samtidigt. Denna " Mad Max värld" som Karl Hallding kallade den, illustrerades med en biblisk etsning av några få människor som klamrar sig fast på en liten klippa i ett stormande hav. I en sådan värld skulle världens befolkning minskas på grund av torka, översvämningar, massvält och krig. Vår civilisation som vi känner den skulle gå under och de människor som överlever skulle få gå tillbaka till att bli samlare och jägare.

Enligt scenarieexperten Hallding finns det robust forskning som stöd för alla teorierna, men egentligen är det bara "Grönt Hopp" scenariot politiker och policymakers befinner sig i när de diskuterar.

En snabb handuppräckning bland åhörarna i salen efter presentationen visade dock, enligt våra gäster som fortfarande var kvar där, att majoriteten av publiken trodde att någon av de mest pessimistiska framtidsvisionerna skulle slå in inom bara något decennium. Men då hade jag redan lämnat KVA för att göra de sista finslipningarna innan vi gick ut i etern.