Utredning om ishallsras läggs ned

Utredningen kring raset av Kållereds ishall läggs ner. Polisen kan inte bevisa att kommunen hade så dålig koll på snömängderna att det kan anses brottsligt.

Kommunens fastighetschef Martin Svensson säger till Västekot att man i alla fall ska ta fram planer för takskottning i god tid innan nästa vinter och se till att det i fortsättningen finns spadar att skotta med.

Mölndals Stad anser att det har begåtts misstag av företaget som byggde om ishallen, och en stämningsansökan kommer enligt Martin Svensson att lämnas in nästa vecka.

En ny ishall beräknas kosta 26 miljoner kronor.