Ny komet passerar jorden

Just nu befinner sig en blågrön komet vid namn Mcnaught C/2009 R1 i vårt solsystem för första gången. Och sommarljuset till trots så kan det vara möjligt att se den med blotta ögat, i alla fall i de södra delarna av landet.

Kometen Mcnaught C/2009 R1 upptäcktes, som namnet antyder, först förra året, då den befann sig på en bana in mot vårt solsystem. Den har färdats genom världsrymden i miljontals år, innan den nu för första gången passerar förbi jorden. När den är som närmast, kommer den att befinna sig "bara" 100 miljoner kilometer härifrån -- det innebär ungefär 2/3 av avståndet mellan oss och solen.

Kometens kärna består troligtvis av sten och is, och är bara några kilometer i diameter. Men koman, det gasmolnet som omger kärnan, är desto större – flera hundra gånger större än jorden, faktiskt. Och kometens gassvans, den är flera miljoner kilometer lång.

Sin storlek till trots, så är den svår att se med blotta ögat för oss i Sverige, berättar astronomen Johan Warell.

– Just nu så är kometen såpass ljus att den skulle kunna vara synlig om man hade tittat på en kolsvart himmel utanför staden. Men här i Sverige har vi ju sommar nu, och det betyder att himlen är ljus -- speciellt mot norr, där kometen huvudsakligen syns. Därför är det nog bara i den sydligaste delen av landet som vi har möjlighet att se den, säger han.

Störst chans att se kometen har man runt den 21 juni, då den passerar strax norr om stjärnan Capella, den ljusaste stjärnan som då syns på norra delen av himlen. Även då är det en fördel om man befinner sig i södra Sverige och använder kikare eller teleskop.