Karlskrona

Kritik för bältning

Ett behandlingshem i Karlskrona kritiseras av Socialstyrelsen efter att läkare på olagliga grunder spänt fast en kvinnlig patient i hennes säng. Bland annat spände man fast henne med stöd av en lag som slutat gälla för nära 20 år sedan.

Det var i maj förra året som den kvinnliga patienten spändes fast, eller som man uttrycker det, bältades efter att hon slagit sönder en tallrik. Vårdpersonalen hävdar i Socialstyrelsens rapport att det handlade om nödvärn.

Lagen finns inte kvar
En halvtimma senare ordinerades fortsatt bältning, en procedur som upprepades bara två timmar senare och med samma läkare som beslutsfattare. Vid ett tillfälle med stöd av en lag som slutade gälla för snart 20 år sedan.

Två månader senare ordinerar läkaren bältning, flera gånger om dygnet om så skulle behövas. Något det inte fanns stöd till enligt den lag som läkaren hänvisade till.

Läkaren fick sparken
Nu kräver Socialstyrelsen att patientsäkerheten blir bättre, något också landstinget tagit fasta på då man sparkat den hyrläkare som begått felen, berättar Barbara Sedvallson som är chefsläkare för psykiatrin i Blekinge.

– När detta uppdagades fick hyrläkaren sluta omedelbart och vi kontaktade också hans arbetsgivare och berättade om hans dåliga kunskaper.

Mikael Eriksson
mikael.eriksson@sr.se