BJÖRNÖ

Vajerväg stoppar ridsugna

När E22an byggdes om med vajerräcken byggde man också delvis bort avfarten till Björnö norr om Kalmar. Nu måste man köra långa omvägar för att ta sig till och från Björnö och det här retar boende och aktiva på Björnö ridcenter.

Men det är inte bara jobbigt att köra omvägar, det är farligt också säger Anette Sandén som driver Björnö ridcenter.

– Räddningstjänsten får ju åka förbi och köra nästan en mil åt fel håll, och med brand i djurstallar handlar det om minuter, säger Annette Sandén

Om man kommer norrifrån på E22:an och ska till Björnö får man köra en omväg på 7-8 kilometer för att komma dit och även räddningstjänstens deltidsbrandkår från Rockneby måste också köra omvägen.

Förklaringen är att Trafikverket här har byggt en mötesfri motortrafikled och där får man helt enkelt inte ha några öppningar i mitträcket.

Ingela Fredrikssons dotter rider på Björnö ridcenter och hon och hennes dotter har retat sig på de långa omvägarna som man måste köra om man ska ta sig till eller från Björnö.

– Jag får åka till Läckeby och vända och köra tillbaka igen för att komma in här på Björnövägen

På räddningstjänsten i Kalmar säger räddningschef Hjert friberg att de ska titta på det här och försöka hitta en lösning för Rockneby brandkåren - men att man ofta nu kör styrkor från två håll numera eftersom vajerräckena ofta orsakar stopp och förseningar.

Gunilla Schurman som jobbar som projektledare åt Trafikverket säger att man har lyssnat på kritiken och ska göra allt för att öppna upp med någon slags påfartslösning till Björnö norrifrån.

Men Annette Sandén som driver Björnö ridcenter är inte nöjd med det svaret.

– Det går inte att säga att man bygger en väg om ett tag. Det hjälper ju inte när olyckan är framme.