Vårgårda - Bollebygd

Oförsäkrade elever på fritiden i två sjuhäradskommuner

Vårgårda och Bollebygd hör till de få kommuner som inte försäkrar sina elever fullt ut. Eleverna är oförsäkrade på lov och fritid.

Vårgårda är en av dom 55 kommuner runt om i landet som inte håller skolbarnen försäkrade på lov och fritid.

Det visar en ny rapport från försäkringsbolaget Folksam.

– Vi håller på att göra en upphandling och vi ska lyfta frågan för en politisk diskussion, säger Ingamaj Wallertz Olsson som är moderat ordförande för utbildningsnämnden i Vårgårda kommun

Även Bollebygd tillhör de kommuner som inte har heltidsförsäkring på skolbarnen.

Sara Johansson
sara.johansson@sr.se