kulturpolitik

Göteborgs kulturliv i fokus

Det har varit en hel del diskussion kring det göteborgska kulturlivet de senaste veckorna. Dels kom förslaget om att stänga Konsthallen under flera år för att rädda Konstmuseets ekonomi och bygga ett nytt kulturhus. Dels olika bud kring Världskulturmuseets beslut om Elisabeth Ohlson Wallins fotokonst.

Frågan är om det här är en enbart göteborgsk problematik eller om liknande förslag och beslutsgångar är legio i resten av Sverige? GTs kulturredaktör Ingrid Norrman undrar under rubriken Vad håller vi på med i Göteborg - och fortsätter sen att förundras över tveksamheter i ansvarstagandet på olika nivåer.

Vi ringde upp GöteborgsPostens kulturchef Gabriel Byström för att få hans kommentar till händelserna i Göteborg.