Fler ledtrådar till autismens orsaker

Nu kommer nya svar på vilka gener som kan orsaka autism, en störning som bland annat ger inlärningssvårigheter och gör att man fungerar dåligt socialt. I framtiden skulle den här forskningen kunna leda till DNA-tester som avslöjar vilka som riskerar att drabbas av autism, tror forskare.

Sedan tidigare vet man att autism till stor del beror på genetiska förändringar. Men var i arvsmassan det har blivit fel, det har man vetat betydligt mindre om. För att ge svar på den frågan, så genomfördes nyligen en stor internationell undersökning med prover från 996 autistiska personer, som sedan jämfördes med prover från 1 287 personer utan syndromet.

– Personer som har autism verkar ha fler kopieringsfel i arvsmassan. Man kan säga att det fattas vissa segment, eller att det kan vara en fördubbling av delar av genomet, säger Christina Hultman, professor i psykiatrisk epidemiologi vid Karolinska Institutet.

I studien har man kunnat se att felen ofta finns i gener som styr just nervcellerna i hjärnan - hur de utvecklas, och hur de tar emot och skickar vidare signaler till andra nervceller.

– Det handlar om cellens förmåga att ta emot info utifrån och föra den vidare genom hjärnans synapser. Sen vet man inte egentligen om det här också innefattar andra celler och tillväxt överhuvud taget under till exempel fosterstadiet, säger Christina Hultman.

En av forskarna som arbetat med den nya studien är Christoffer Gillberg, professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg. Han säger att man nu kan ge en förklaring för ungefär var tionde fall av autism, och peka på vilka gener som är drabbade. Och med mer forskning kan den siffran stiga, menar Christoffer Gillberg.

– Om man går vidare så kan den siffran snabbt stiga, till kanske trettio-fyrtio procent av alla autism-fall, säger Christoffer Gillberg.

På sikt, om fler kartläggningar av den här typen görs, kan det bli möjligt att göra ett gentest för att se om ett barn riskerar att drabbas av autism, tror Christina Hultman.

– Ja det kan säkert bli möjligt att göra det och att det har betydelse för hur man hanterar de problemen och den sjukdomen, och vilket stöd man får som förälder och som barn, säger hon.