Nya sanktioner mot Iran

Igår röstade FN:s säkerhetsråd igenom det fjärde sanktionspaketet mot Iran sedan 2006. Sanktionerna syftar till att förmå Iran att stoppa de förmodade planerna på att utveckla kärnvapen. Vilken effekt kommer sanktionerna åt få? Samtal med Trita Parsi, säkerhetspolitisk forskare med inriktning på relationen Iran och USA.