Ökad öppenhet på nämndmöten

Den som besöker Idrotts- och föreningsnämndens möten i Göteborg kommer i fortsättningen att tas om hand av en värd eller värdinna som förklarar vad som gäller och visar besökaren tillrätta.

Det är en del av de nya riktlinjer kring öppenhet som nämnden klubbade igår.

Idrotts-och föreningsnämnden blev hårt kritiserad efter att SVT:s Uppdrag Granskning inte tilläts komma in på ett möte i samband med det uppmärksammade reportaget om misstänkta mutor inom förvaltningen.