Norrbotten

Många förändringar för invandrare

Fortfarande återstår många frågetecken kring den nya lagen om flyktingmottagande, som börjar gälla i 1 december. Då får arbetsförmedlingen huvudansvaret för att hjälpa invandrare till arbete och utbildning.

Arbetsförmedlingen övertar det ansvar som tidigare varit kommunernas och igår, på Nordkalotten i Luleå, informerades länets kommuner om vad reformen kommer att innebära för deras del.

Från och med december i år är tanken att den som får uppehållstillstånd i Sverige direkt ska skrivas in hos arbetsförmedlingen.

En handlingsplan ska upprättas och man blir tilldelad en etableringslots – en sorts motsvarighet till jobbcoacherna.

Skillnaden blir att etableringscoachernas uppdrag blir något mer omfattande. Det berättar Inger Oja, sakkunnig på arbetsförmedlingen i Luleå:

– En etableringslots kommer att vara ett stöd för den nyanlände både vad det gäller arbetsmarknad och utbildning, men även socialt och om man behöver rehabilitering eller vård.

Men vad konsekvenserna blir för kommunerna, som tidigare har haft huvudansvaret för flyktingmottagandet, är ännu oklart. Det säger Luleås kommunalråd Yvonne Stålnacke (S).

– Det som inte är färdigt är just ersättningen till kommunerna, men de säger att besked kommer före midsommar.

Förutom ersättningen till kommunerna finns flera frågetecken. Arjun Bakshi är utredare på Sveriges kommuner och landsting:

– Ett av frågetecknen är självklart lotsens funktion och roll. Sen är frågan hur SFI, Svenska för invandrare, och arbetsmarknadsopolitiska insatser ska integreras i varandra.