Uppsalahem bygger nytt

Kommunägda fastighetsbolaget Uppsalahem ska bygga totalt 376 nya bostäder i Uppsala, en investering som kostar 700 miljoner kronor.

Under hösten 2010 påbörjas produktionen av 200 bostäder i bortre Luthagen, samt 50 hus i Nåntuna och 126 bostäder i Salabacke.

Samtidigt säljer Uppsalahem totalt 73 bostäder i Rickomberga, Svartbäcken och Salabacke till bildade bostadsrättsföreningar.